Se adjunta

  • Carta del MH President de la Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig
  • Acuerdos de la I Cumbre Illes Balears-Comunitat Valenciana.

D. José Vte Serna

Acords I Cimera Illes Balears Comunitat Valenciana(VC)